Praktijk staat voor het verrichten van echografische onderzoeken van het gehele lichaam behalve termijnbepaling bij zwangerschappen en duplex.

Als echografist werk ik nauw samen met drs. O. Cihanbeyli, huisarts/echografist. Aangesloten huisartsenpraktijken kunnen echografie onderzoeken aanvragen die volgens vaste afspraken op korte termijn worden uitgevoerd en verslagen.
Huisartsen die gebruik willen maken van onze expertise kunnen contact opnemen via sonozorg.nl .

Het grote voordeel van de gekozen werkwijze is het uitvoeren van deze onderzoeken in de eigen huisartsenpraktijk waardoor de communicatielijnen erg kort en daardoor effectief zijn. Ook kunnen de onderzoeken buiten de normale kantoortijden worden ingepland.
Patiënten zijn erg tevreden over deze werkwijze.

Ziektekostenverzekeraars stimuleren het verder ontwikkelen van deze wijze van diagnostiek binnen de eerste lijn gezondheidszorg.

Een voorbeeld van deze werkwijze vindt u op de navolgende site https://chv.praktijkinfo.nl/pagina/42/echografie

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici als MBB’er / Advanced Practitioner Echografie onder KP-nummer 09901894999