Er is tegenwoordig veel vraag naar opleidingen en deskundigheid op het gebied van de echografie om de reden dat beeldvorming middels echografie enerzijds relatief goedkoop, betrouwbaar en eenvoudig inzetbaar is anderzijds andere specialismen dan de radiologie zich gaan bezighouden met deze wijze van beeldvorming maar de specifieke expertise missen.

Ultrasound PTC is eind mei 2012 gestart als initiatief op het gebied van de echografie voor de eerste en tweede lijn gezondheidszorg .
Het bedrijf richt zich op 3 hoofdactiviteiten:

  • Praktijk,
  • Training
  • Coaching.